Zawiadomienie

Zarząd ROD „ Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 16 października 2021 r. na działkach będą odczytywane stany zużycia wody. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzegania godzin odczytów. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza – odkryć studzienkę z wodomierzem Nie…

ZOBACZ WIĘCEJ

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DNIA 6 LIPCA 2021 R. W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW. Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych…

ZOBACZ WIĘCEJ

Zawiadomienie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyjaźń” informuje, że zgodnie podjętą Uchwałą Zarządu nr 134/2021 z dnia 10.06.2021 ustalono termin Konferencji Delegatów na dzień 29.06.2021 o godz. 17:00. Delegatów prosimy o zabranie ze sobą maseczek ochronnych. Zarząd ROD.

ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat

Zarząd ROD informuje, że w dniu 19.06.2021 od godz. 10,00 do 12,30 na terenie naszego ogrodu kolonia przy ul. Grzymińskiej ( na terenie ogrodu za brama główną) będzie zorganizowany Mobilny Punkt Informacyjny z zakresu Funduszy Europejskich. Podczas spotkań będzie można otrzymać informację min. o: • środki na otwarcie działalności gospodarczej…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Zarząd ROD „Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 26 czerwca 2021 r. na działkach będą odczytywane stany zużycia wody. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzegania godzin odczytów. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza – odkryć studzienkę z wodomierzem Nie przybycie…

ZOBACZ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „ Przyjaźń” informuje, że od dnia 07. 06.2021 r. do dnia 30.06.2021 komisje powołane przez Zarząd przeprowadzą lustrację przeglądu działek. W zakres kontroli będzie wchodzić : 1. Stan ogrodzenia wewnętrznego działki 2. Utrzymanie w czystości działki oraz przyległej alejki ogrodowej 3. Nasadzenia na działce czy są zgodne z…

ZOBACZ WIĘCEJ

40 – Lecie Polskiego Związku Działkowców

Rok 2021 jest rokiem jubileuszowym dla PZD, bowiem 40 lat temu 6 maja 1981 roku ustawą o pracowniczych ogrodach działkowych Sejm powołał do życia Polski Związek Działkowców. Zanotowaliśmy liczne dokonania w rozwoju ogrodów, rozbudowie i modernizacji infrastruktury ogrodowej. Doprowadziliśmy do uchwalenia ustawy z dnia 8 lipca 2005 r o rodzinnych…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Zarząd ROD informuje, że kosze o kolorze niebieskim 5 m3 są to kosze na odpady zielone. Prosimy nie wrzucać do nich innych odpadów takich jak: odpady komunalne, z tworzyw sztucznych, papieru, szkła. Odpady zielone nie wrzucamy w workach, gałęzie z drzew prosimy pociąć na mniejsze kawałki i wrzucić do koszy…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Firma „ELMARK” stare liczniki elektryczne dostarczy do biura Zarządu, działkowiec który będzie chciał odzyskać stary licznik może go odebrać w biurze do dnia 27.05.2021 r. Natomiast stare szafki po licznikach zostaną przez Firmę zdemontowane, będzie można odebrać je w dzień demontażu uzgodnionym z firmą „Elmark” a działkowcem. Kto nie odbierze…

ZOBACZ WIĘCEJ