Informacja

Zarząd ROD ”Przyjaźń” informuje, że w dniu 17 czerwca 2023 r. będą odczytywane stany zużycia wody na działkach.

Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie godzin odczytów.

Działkowiec zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza – należy odkryć studzienkę z wodomierzem.

Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę osobiście lub w zastępstwie innej osoby  skutkować będzie obciążeniem działkowca za zużycie wody za dany okres kwotą 150,00 zł.

Za zużytą wodę należy wnieść opłaty do 30 czerwca 2023 roku.

Cena za 1 m3 wody wynosi 5,09 zł.

Zarząd ROD