Historia Ogrodu

 Historia ogrodu ROD PRZYJAŹŃ

Ogród nasz liczy 1048 działek, 2/3 działek to działki rekreacyjne a 1/3 to typowo działki warzywne. Ogród znajduje się w dzielnicy Drzetowo, na trasie Szczecin - Police, dojazd do ogrodu autobusami komunikacji miejskiej nr 58, 59, 63, 101 oraz 107. W ogrodzie posiadamy cztery kolonie przy ul. Bogumińskiej - 356 działek, przy ulicy Wendeńskiej - 446 działek, przy ul. Grzymińskiej - 158, przy ulicy Pokoju - 88 działek.

Historia Ogrodu

Początek dziejów terenów, na których położone są nasze ogrody sięga lat 1901 - 1903, kiedy to ówczesny właściciel majątku na Warszewie wydzielił część swych gruntów pod ogrody działkowe. Tereny te zostały wykupione przez przyszłych użytkowników i zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem.

Przez okres drugiej wojny światowej ogród został zupełnie zdewastowany, altany zniszczone, pozbawiony ogrodzenia, działki zarośnięte chwastami - przypominające swym wyglądem pastwiska. W 1945 roku po wyzwoleniu Szczecina i zasiedleniu tych terenach przez ludność polską, powstał nasz ogród, który to wówczas nosił nazwę „Nowe Życie".

Po ukazaniu się Ustawy o Ogrodach Działkowych powołany został pierwszy Zarząd Ogrodów Działkowych na czele z nowowybranym przewodniczącym ob. Świtała i gospodarzem M. Szczęsnym. Zarząd obejmował ogrody przy ulicy Grzymińskiej, Bogumińskiej 400 działek - obecnie im. „Przyjaźń” i przy ulicy Hożej 400 działek - obecnie „Nowe Życie"

W 1951 roku nastąpił podział terenu na dwa samodzielne ogrody w wyniku czego ogród przy ulicy Hożej przyjął nazwę „Nowe Życie" a nowo wybranym przewodniczącym został ob. Muklewicz, natomiast ogród przy ulicy Grzymińskiej i Bogumińskiej przyjął nazwę „Przyjaźń" a przewodniczącym został ob. Zalewski. Po wyborach natychmiast przystąpiono do zagospodarowania terenu poprzez wydzierżawienie wszystkich działek, uporządkowania i naprawę ogrodzenia zewnętrznego.

Z roku na rok zagospodarowywano dzikie tereny z przeznaczeniem na działki, które to przydzielane były w porozumieniu ze związkami zawodowymi pracownikom z największych wówczas zakładów pracy takich jak Stocznia Szczecińska im A. Warskiego, Szczecin Port, Zakład Wodociągów, Wiskord, Huta Szczecin, Papiernia Skolwin, itd. Do roku 1964 ogród posiadał 1100 działek, część działek na kol. Grzymińskiej została porzucona przez działkowców i w obecnej chwili są to tereny niezagospodarowane.