Informacja

Zarząd ROD „Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 26 czerwca 2021 r. na działkach będą odczytywane stany zużycia wody. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzegania godzin odczytów. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza – odkryć studzienkę z wodomierzem Nie przybycie…

ZOBACZ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „ Przyjaźń” informuje, że od dnia 07. 06.2021 r. do dnia 30.06.2021 komisje powołane przez Zarząd przeprowadzą lustrację przeglądu działek. W zakres kontroli będzie wchodzić : 1. Stan ogrodzenia wewnętrznego działki 2. Utrzymanie w czystości działki oraz przyległej alejki ogrodowej 3. Nasadzenia na działce czy są zgodne z…

ZOBACZ WIĘCEJ

40 – Lecie Polskiego Związku Działkowców

Rok 2021 jest rokiem jubileuszowym dla PZD, bowiem 40 lat temu 6 maja 1981 roku ustawą o pracowniczych ogrodach działkowych Sejm powołał do życia Polski Związek Działkowców. Zanotowaliśmy liczne dokonania w rozwoju ogrodów, rozbudowie i modernizacji infrastruktury ogrodowej. Doprowadziliśmy do uchwalenia ustawy z dnia 8 lipca 2005 r o rodzinnych…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Zarząd ROD informuje, że kosze o kolorze niebieskim 5 m3 są to kosze na odpady zielone. Prosimy nie wrzucać do nich innych odpadów takich jak: odpady komunalne, z tworzyw sztucznych, papieru, szkła. Odpady zielone nie wrzucamy w workach, gałęzie z drzew prosimy pociąć na mniejsze kawałki i wrzucić do koszy…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Firma „ELMARK” stare liczniki elektryczne dostarczy do biura Zarządu, działkowiec który będzie chciał odzyskać stary licznik może go odebrać w biurze do dnia 27.05.2021 r. Natomiast stare szafki po licznikach zostaną przez Firmę zdemontowane, będzie można odebrać je w dzień demontażu uzgodnionym z firmą „Elmark” a działkowcem. Kto nie odbierze…

ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat

Zarząd ROD „Przyjaźń informuje, że od dnia 26 kwietnia 2021 rozpoczną się prace modernizacji sieci energetycznej na kol. Wendeńska od działki nr 184 do działki nr 243 oraz od działki nr 282 do działki nr 334 przez Firmę „ELMARK” W trakcie prac zostaną wymienione stare rozdzielnie na nowe wraz z…

ZOBACZ WIĘCEJ

APEL KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA ZASAD I OBOSTRZEŃ W ROD W CZASIE TRZECIEJ FALI PANDEMII

Krajowy Zarząd PZD obradując w dniu 25 marca 2021 r. ocenił sytuację w Rodzinnych Ogrodach Działkowych i biurach jednostek terenowych Związku w czasie pandemii. Krajowy Zarząd PZD zwraca się do wszystkich działkowców i Zarządów ROD o przestrzeganie obostrzeń  epidemicznych i zachowywanie zasad bezpieczeństwa. APEL Krajowego Zarządu PZD w sprawie przestrzegania…

ZOBACZ WIĘCEJ

GROŹNY SZKODNIK W JAGODNIKU – DROSOPHILA SUZUKII

Muszka plamoskrzydła (Drosophila suzuki) staje się coraz większym problemem nie tylko dla plantatorów upraw jagodowych ale również i w uprawach amatorskich na działkach. Została ona kilka lat temu zaobserwowana w Polsce, a przywędrowała do nas z Azji. Muszka ta jest groźnym inwazyjnym szkodnikiem, odznaczającym się bardzo wysokim wskaźnikiem reprodukcyjności. Szybkie…

ZOBACZ WIĘCEJ

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Przyjaźń” prosi działkowców, którzy mają zamiar przenieść swoje prawa do działki na nowego nabywcę o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie tego faktu do biura celem przygotowania dokumentów do załatwienia przeniesienia. Po wystawieniu dokumentów, zbywca zostanie powiadomiony o terminie odbioru. Nr telefonu do zgłoszenia 516 941 214 Zarząd ROD

ZOBACZ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „Przyjaźń”  informuje,  że w niżej podanych dniach zostanie zakręcone ujęcie wodne na działkach na okres zimowy: Kolonia Wendeńska, Bogumińska i Nad Stawem dnia 17 listopada 2020 ( wtorek) kolonia Grzymińska w dniu 14 listopada 2020 ( sobota)  

ZOBACZ WIĘCEJ