Zawiadomienie

Zarząd ROD „ Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 17 października  2020 r. na działkach będą odczytywane  stany  zużycia  wody. Godziny odczytów wodomierzy  wywieszone  są  w gablotach ogrodowych.  Prosimy o zapoznanie  się  i   przestrzegania godzin odczytów. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić   możliwość   swobodnego   odczytu wodomierza  – odkryć studzienkę z wodomierzem Nie…

ZOBACZ WIĘCEJ

PODZIĘKOWANIE

 Pan Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecina P O D Z I Ę K O W A N I E Zarząd  Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przyjaźń w Szczecinie pragnie złożyć Panu serdeczne podziękowanie za pomoc  w utwardzeniu nawierzchni przy wjeździe na teren ogrodu. Dzięki Pana wsparciu i życzliwości działkowcy mogą swobodniej…

ZOBACZ WIĘCEJ

Zawiadomienie

Zarząd ROD „ Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 20 czerwca 2020 r. na działkach będą odczytywane stany zużycia wody. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzegania godzin odczytów. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza odkryć studzienkę z wodomierzem. Nie przybycie…

ZOBACZ WIĘCEJ

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DNIA 7 KWIETNIA 2020 R. W SPRAWIE PRZENOSZENIA PRAWA DO DZIAŁKI W ROD PODCZAS OBOWIĄZUJĄCEGO STANU EPIDEMII

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie nabywania (przenoszenia) praw do działek na terenie ROD podczas obowiązywania na terenie Państwa stanu epidemii, a także wobec rosnącego zapotrzebowania na działki, o czym informują zarządy ROD, Krajowy Zarząd PZD informuje, że w tym zakresie w dalszym ciągu obowiązują zasady określone przede wszystkim…

ZOBACZ WIĘCEJ

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DNIA 7 KWIETNIA 2020 R. W SPRAWIE WODY NA DZIAŁKACH W ROD

W ostatnich dniach do Krajowego Zarządu PZD docierają liczne wystąpienia i skargi od działkowców, którzy zwracają się do Krajowego Zarządu  PZD o interwencję w sprawie włączenia, bądź też braku włączenia wody po zimie na terenach ROD. Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. analizował ten temat i uważa,…

ZOBACZ WIĘCEJ

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DNIA 3 KWIETNIA 2020 R. W SPRAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE DOSTĘPU DO DZIAŁKI W ROD

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do…

ZOBACZ WIĘCEJ

Apel do Działkowców w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

Szanowni działkowcy! Jak  dotychczas obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne, nie odnoszą się bezpośrednio do ROD. Ich terenów nie wskazano, jako wyłączonych z użytkowania, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. [TEKST]  Na gruncie…

ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat

Zarząd ROD „Przyjaźń”  uprzejmie informuje,  że   w dniu  04  kwietnia  2020 r.    zostanie   puszczona  woda  po okresie zimowym   na  terenie ogrodu : na kol. Wendeńska  od godz. 12,00 na kol. Bogumińska  od godz.  8,00 na kol. Grzymińska  od godz.  9,00 na kol. Nad Stawem od godz. 12,00 Wszystkich działkowiczów prosimy…

ZOBACZ WIĘCEJ

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Przyjaźń” zwraca się z prośbą do działkowców o wpłacanie zaliczek   z tytułu opłat ogrodowych na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu w 2020 roku  w wysokości  odpowiadającej opłatom wynikających z uchwał Konferencji Delegatów podjętych w 2019 r. Nr konta bankowego  96 1050 1559 1000 0090 7810 6789 Uzasadnienie; Uchwała nr…

ZOBACZ WIĘCEJ

KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Przyjaźń” zwraca się z prośbą do działkowców , aby wszelkie sprawy w miarę   możliwości załatwiać drogą telefoniczną lub e –mailową  tel.  Nr 516 941 214  ;    500 358 094 e- mail:  rodprzyjazn@wp.pl

ZOBACZ WIĘCEJ