Ogłoszenia

 Ogłoszenia ROD PRZYJAŹŃ

1. Zasady:

  • korzystania z prądu: TUTAJ
  • korzystania z wody: TUTAJ
  • wjazdu na teren ogrodu: TUTAJ

2. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza w wyznaczonych terminach. Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody w danym roku kwotą ryczałtową w kwocie 150,00 zł. zgodnie z Uchwałą Konferencji Delegatów Nr 14 /2012 Godziny odczytów wodomierzy będą podane osobnym komunikatem wywieszonym w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie godzin odczytów.