Stanowisko Prezydium KR PZD ws. przekłamań i oszczerstw nt. PZD w programie "Magazyn Śledczy Anity Gargas"

krpzd1

"W związku z fałszywymi oskarżeniami i przekłamaniami nt. Polskiego Związku Działkowców zawartymi w materiałach filmowych wyemitowanych w ramach „Magazynu Śledczego Anity Gargas", Prezydium KR PZD informuje, że Związek będzie dochodził obrony swego dobrego imienia na drodze sądowej.

Więcej…
 
APEL Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 8.12.2016 r.

listPolski Związek Działkowców jest milionową organizacją pozarządową, opartą na bogatych tradycjach i dorobku ludzi miłujących przyrodę i otoczenie.

Na przestrzeni ponad wiekowej historii, ogrodnictwo działkowe przeżywało różne okresy i stadia organizacyjne ale zawsze było wierne idei niesienia pomocy, tym wszystkim, którzy jej potrzebują.

Więcej…
 
Spotkanie z najstarszymi działkowcami naszego ogrodu

W deszczowy jesienny dzień 22 października 2016 r. o godzinie 12:00 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyjaźń” w Szczecinie  po raz pierwszy zorganizowano spotkanie działkowiczów, którzy najdłużej użytkują działki.

Więcej…
 
„Dni Działkowca” 2016 w ROD im. Przyjaźń w Szczecinie

W dniu 17 września 2016 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyjaźń” odbyły się „Dni Działkowca”. Uroczystość rozpoczęła prezes Kazimiera Wadowska , przywitała przybyłych działkowiczów wraz z rodzinami oraz zaproszonych gości.

Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 08 października 2016 r. na działkach będą odczytywane stany wodomierzy. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzegania godzin odczytów. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza. Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę osobiście lub w zastępstwie skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody w danym roku kwotą ryczałtową w kwocie 150,00 zł. zgodnie z Uchwałą Konferencji Delegatów Nr 15/2015 r.

 
OGŁOSZENIE

Szczecin, 10.08.2016

Rodzinny Ogród Działkowy „ Przyjaźń” w Szczecinie ul. Bogumińska 16

ogłasza konkurs ofert na wykonanie nowego przyłącza energii elektrycznej w ROD „Przyjaźń” przy ul. Wendeńska

Zakres prac - rozdzielenie zasilania w energię dostarczaną z kol. Bogumińska

I część

1. wykonanie ręczne wykopu na teren alejki ogrodowej od rozdzielni postawionej przez ENEA za bramę główną

2. wykonanie koparką wykopu pod nowe zasilanie na odcinku 70 mb od bramy głównej do rozdzielni głównej 

3. ułożenie kabla zasilającego na w/w odcinku w rurze PE „ przepust” następnie w wykopie

4. ułożenie uziomów ( bednarki) w wykopie

5. podsypanie ręczne piaskiem, zasypanie koparką całego odcinka, wyrównanie terenu

6. likwidacja starej rozdzielni przy działce nr 141 w tym wykonanie ręczne wykopu na odcinku 6 mb w celu ochrony istniejących kabli

7. obsadzenie nowej rozdzielni głównej , podłączenie nowego zasilania i istniejących kabli

8. zabudowa szafki licznikowej 4 pomiarowej wraz z podłączeniami liczników do działek nr 104, 114, 141, 142,

9. podłączenie kabla zasilającego w ZKP ENEA

10. wykonanie pomiarów elektrycznych i odbiór ENEA S.A.

II część

1. likwidacja starej rozdzielni pośredniej przy działce nr 123 „a” w tym wykucie fundamentu betonowego, wykonanie muf kablowych ( przedłużenie istniejących kabli)

2. obsadzenie nowej rozdzielni pośredniej, podłączenie

3. wykonanie pomiarów elektrycznych – dokumentacji

III część

1. zaprojektowanie nowej rozdzielni pośredniej

2. wykopanie koparką wykopu pod nowe zasilanie na odcinku 110 mb rozdzielnia główna - projektowana nowa rozdzielnia pośrednia zlokalizowana na alejce pomiędzy działkami nr 209 a 210

3. ręczny wykop przed rozdzielnia główną w celu ochrony istniejących kabli  na odcinku 5 mb.

4. ręczny wykop przed starą rozdzielnią pośrednią w celu ochrony istniejących kabli 5 mb.

5. Ułożenie kabla zasilającego w rurze PE przepust następnie w rurze AROT, ułożenie całości w wykopie

6. ułożenie uziomów ( bednarki) w wykopie

7. podsypanie piaskiem następnie zasypanie całego wykopu koparka , wyrównanie terenu

8. likwidacja starej rozdzielni pośrednie, wykonanie muf kablowych

9. Osadzenie nowej rozdzielni pośredniej , podłączenie nowego zasilania

10. zabudowa szafki licznikowej

11. z fazowanie całej instalacji , wykonanie pomiarów

Uwagi końcowe:

Wszystkie materiały oraz sprzęt niezbędny do wykonania powyższych prac dostarcza inwestor ( ROD).

Dokumenty do złożenia ofert należy ustalić na podstawie wizji lokalnej w terenie i konsultacji z przedstawicielem Zarządu ROD

Szczegółowe informacje będą udzielane pod numerem tel. 509-751-768

W ofercie należy podać okres gwarancji , termin wykonania prac, oraz podać cenę brutto za w/w robociznę

Oferty należy składać do dnia 30.08.2016 r. w siedzibie ROD im. „Przyjaźń” w Szczecinie.

Oferty zostaną otwarte w dniu 01.09..2016 r. w siedzibie Zamawiającego.

ROD im. Przyjaźń w Szczecinie zastrzega sobie możliwość unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 
OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „Przyjaźń” informuje, że nastąpiła awaria wody tzw. „zimowej” na odcinku około 400 mb od bramy przy ul. Okólnej  do budynku „Dom Działkowca”. Na w/w odcinku będzie wymieniana stara sieć wodociągowa.

W związku z powyższym zostanie wyłączona energia elektryczna w dniach od 08.08.2016 (poniedziałek) do dnia 13.08.2016 (sobota) godziny 8:00 do 18:00 na czas wymiany sieci wodociągowej.

Utrudnieniem w wykonywaniu prac jest położenie starej rury wodnej, która leży blisko (obok siebie) sieci z gazem dochodzącej do budynku „Dom Działkowca” oraz kabli zasilających kolonię Bogumińską i Wendeńską .

Za utrudnienia przepraszamy.

 
Ku przestrodze! Czym grozi nielegalne budownictwo w ROD?

Samowole budowlane nie są powszechnym zjawiskiem na terenie ROD, ale na pewno stanowią poważne zagrożenie dla ogrodów i działkowców. Występowanie tego procederu często wynika z bezkarności osób, które budują tzw. ponadnormatywy. Są one przekonane, że nie grożą im żadne konsekwencje. Jak bardzo jest to mylne poczucie, przekonała się niedawno osoba, która na działce w ROD wybudowała dom, w którym zamieszkała z rodziną.

Więcej…
 
Ogłoszenie

Zarząd ROD „ Przyjaźń”  poszukuje osoby chętnej do pracy  na stanowisko konserwator – palacz  w budynku „Dom „Działkowca”.

Zakres obowiązków w okresie letnim:  utrzymanie w czystości, koszenie traw na  terenie    placu przy budynku”Dom Działkowca”, parkingu,  podcinanie żywopłotu przy parkingu, konserwacja urządzeń w budynku oraz innych prac  wykonywanych na polecenie prezesa.

Zakres obowiązków w okresie zimowym: palenie w kotłowni do ogrzania budynku ”Domu Działkowca”  wywóz szlaki po paleniu, odśnieżanie w okresie zimowym terenu przy budynku oraz alejki od budynku do parkingu na szerokości  1 m, posypywanie sola alejki i terenu przed budynkiem, konserwacja urządzeń , oraz wykonywanie  innych prac na polecenie prezesa.

Oferty można składać do dnia 14 lipca 2016 r.

Więcej informacji można uzyskać w biurze  Zarządu  we wtorki i czwartki od godz.

14:00 do 16:30 u prezesa Zarządu.

 
INFORMACJA

Zarząd  ROD „Przyjaźń”   informuje,  że  biuro   ogrodu   będzie  dodatkowo  czynne w dniach :  16.05.2015,    23.05.2016,    30.05.2016,    06.06.2016,    13.06.2016, 20.06.2016,     od godziny 13:00   do   18:00.

Pozostałe dni i godziny  pracy pozostają bez zmian.

 
Komunikat KR PZD w sprawie przydziału działek na terenach atrakcyjnych wypoczynkowo dla mieszkańców innych regionów kraju

Kwestia dotycząca przydziału działki uregulowana w art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, zgodnie z którym przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę.

Idea ruchu ogrodnictwa działkowego zrodziła się w celu pomocy najuboższym rodzinom w miastach. Ogrody zawsze miały za zadanie umożliwiać działkowcom i ich rodzinom uprawę zdrowych warzyw i owoców, aktywne wypełnianie czasu wolnego dla seniorów, zaś ogółowi społeczności lokalnej kontakt z przyrodą poprzez dostęp do terenów zielonych.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4

Copyright © 2014 Rodzinny Ogród Działkowy "Przyjaźń". Wszystkie prawa zastrzeżone.