Konferencja Delegatów w ROD „Przyjaźń” w Szczecinie

19 kwietnia 2023 r w świetlicy Domu Działkowca ROD przy ul. Bogumińskiej delegaci Konferencji  spotkali się aby podsumować miniony rok 2022  i  uchwalić uchwały i program działania na 2023 r.

Po dokonaniu wszystkich obowiązujących procedur, porządku obrad i regulaminu  konferencji przystąpiono do podsumowania minionego roku.

Delegaci głosowaniem pozytywnie ocenili  działalność prac zarządu oraz przedstawione im dokumenty za 2022 rok. Następnie przedstawione przez Zarząd propozycje  planu pracy, preliminarzy finansowych w tym opłaty działkowe na 2023 r , również zaplanowane remonty delegaci przegłosowali jednogłośnie.

W sumie uchwalono na bieżący  rok 23 uchwały,  jest to dobry prognostyk  dla Zarządu  na dalsze działania dla dobra ROD w 2023 roku.

K. Wadowska