Dzień Działkowca w ROD „Przyjaźń”

Powoli kończy się sezon dla działkowców a Rodzinny Ogród Działkowy obchodzi tradycyjne dożynki.  

W minioną sobotę (26.08.2023) zorganizowano święto plonów w naszym ogrodzie.

Prezes Zarządu Kazimiera Wadowska bardzo serdecznie przywitała działkowców,  Prezesa Okręgu PZD w Szczecinie Tadeusza Jarzębaka, przewodniczącego Okręgowej Komisji  Rewizyjnej Eugeniusza Rabuskiego oraz wszystkich zaproszonych gości.

Obchody dożynkowe były okazją do  wręczenia działkowcom brązowej odznaki „Zasłużony Działkowiec”

Poproszono Prezesa Okręgu PZD w Szczecinie  Tadeusza Jarzębaka o zabranie głosu. 

Przywitał wszystkich zebranych na tegorocznych dożynkach.    

Wspomniał , że tegoroczne święto jest obchodzone w 10 -tą  rocznicę uchwalenia ustawy o ROD przez Sejm RP 13.12.2013 roku. Nadmienił również , że wielokrotnie nad ogrodami zbierały się czarne chmury, że z wysiłkiem trzeba było stawać do ich obrony.

W dalszej części swojego wystąpienia stwierdził,  że tradycja jest bardzo ważnym elementem dla każdego człowieka a nam społeczności działkowej nie jest obca i zobowiązuje do starannego  kultywowania.

Podziękował działkowcom za wspaniałą atmosferę ,  działaczom struktur organizacyjnych za pracę, a przede wszystkim  za owocny wysiłek działkowców w kreowaniu zielonej przestrzeni.

Na ręce prezes zarządu ROD Kazimiery Wadowskiej złożył podziękowania.  

Następnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów wraz z drobnymi upominkami  za zaangażowanie  w prace na rzecz społeczności działkowej, za piękne działki rekreacyjne, warzywne, oraz działki kwiatowe.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich do wspólnego posiłku. 

Była kawa, herbata , ciasto upieczone przez Panie – prezes , wiceprezes, sekretarz oraz ciepły posiłek  z Kantyny Portowej.

Po konsumpcji  prezes zaprosiła wszystkich do zabawy tanecznej  – tańce przy orkiestrze. 

Prezes Zarządu ROD

K. Wadowska