Komisja Rewizyjna

 Komisja rewizyjna ROD PRZYJAŹŃ

L.p. Nazwisko i Imię Funkcja w PZD
1. Stańczyk Irena przewodnicząca
2. Rajmundowska Jadwiga wiceprzewodnicząca
3. Bień Teresa członek