Informacja

Informuje , że Zarząd zmuszony był zamknąć wodę  wcześniej tj. 08.11.2023r   na kolonii Wendeńska  ze względu na awarię  ( wyciek  wody ) Działkowcy zgłosili,  że zalewane są działki i alejki, woda płynie strumieniem po alejkach.  Zalanie powstało  przez kradzież zaworów i licznika.

ZOBACZ WIĘCEJ

STANOWISKO Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyjaźń” w Szczecinie z dnia 18.10.2023r. w sprawie: zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 2023 r.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyjaźń” w Szczecinie zapoznał się z zapisami projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt zmian nie uwzględnia Rodzinnych Ogrodów Działkowych we wszystkich 13 strefach planistycznych . Nie ma więc wątpliwości, że zapisy ujęte w obecnym kształcie projektu rozporządzenia zagrażają istnieniu naszych ogrodów. Można…

ZOBACZ WIĘCEJ

Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyjaźń” w Szczecinie z dnia 19.10.2023 r. do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dot. przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego w gminach.

Szanowny Panie Ministrze My, działkowcy z ROD „Przyjaźń” w Szczecinie jesteśmy bardzo zaniepokojeni projektem zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Umieszczenie terenów ogrodów działkowych tylko w 2 (dwóch) z 13 (trzynastu) stref planistycznych może być poważnym zagrożeniem dalszego istnienia ogrodów działkowych. Znaczenie ogrodów działkowych, zawarte jest w ustawie…

ZOBACZ WIĘCEJ

Odczyt wodomierzy

Zarząd ROD „Przyjaźń” informuje, że w dniu 14 października 2023 r. będą odczytywane stany zużycia wody na działkach. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie godzin odczytów. Działkowiec zobowiązany jest udostępnić swobodny odczyt wodomierza – należy odkryć studzienkę z wodomierzem. Nie przybycie w…

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień Działkowca w ROD „Przyjaźń”

Powoli kończy się sezon dla działkowców a Rodzinny Ogród Działkowy obchodzi tradycyjne dożynki.   W minioną sobotę (26.08.2023) zorganizowano święto plonów w naszym ogrodzie. Prezes Zarządu Kazimiera Wadowska bardzo serdecznie przywitała działkowców,  Prezesa Okręgu PZD w Szczecinie Tadeusza Jarzębaka, przewodniczącego Okręgowej Komisji  Rewizyjnej Eugeniusza Rabuskiego oraz wszystkich zaproszonych gości. Obchody dożynkowe…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Zarząd ROD ”Przyjaźń” informuje, że w dniu 17 czerwca 2023 r. będą odczytywane stany zużycia wody na działkach. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie godzin odczytów. Działkowiec zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza – należy odkryć studzienkę z wodomierzem. Nie przybycie…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Informujemy użytkowników działek, że w dniu 25.04. 2023 r. Zarząd podjął uchwałę nr 89/2023 w sprawie przeprowadzenia przeglądu działek.  Powołane komisje przeprowadzą kontrole od dnia 09.06.2023 do 15.07.2023  Tematem kontroli będą: 1. nasadzenia (czy są zgodne z regulaminem)  2. utrzymanie porządku i czystości na działce  3. czy jest na działce kompostownik…

ZOBACZ WIĘCEJ