Dzień Działkowca w ROD „Przyjaźń”

Powoli kończy się sezon dla działkowców a Rodzinny Ogród Działkowy obchodzi tradycyjne dożynki.   W minioną sobotę (26.08.2023) zorganizowano święto plonów w naszym ogrodzie. Prezes Zarządu Kazimiera Wadowska bardzo serdecznie przywitała działkowców,  Prezesa Okręgu PZD w Szczecinie Tadeusza Jarzębaka, przewodniczącego Okręgowej Komisji  Rewizyjnej Eugeniusza Rabuskiego oraz wszystkich zaproszonych gości. Obchody dożynkowe…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Zarząd ROD ”Przyjaźń” informuje, że w dniu 17 czerwca 2023 r. będą odczytywane stany zużycia wody na działkach. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie godzin odczytów. Działkowiec zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza – należy odkryć studzienkę z wodomierzem. Nie przybycie…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Informujemy użytkowników działek, że w dniu 25.04. 2023 r. Zarząd podjął uchwałę nr 89/2023 w sprawie przeprowadzenia przeglądu działek.  Powołane komisje przeprowadzą kontrole od dnia 09.06.2023 do 15.07.2023  Tematem kontroli będą: 1. nasadzenia (czy są zgodne z regulaminem)  2. utrzymanie porządku i czystości na działce  3. czy jest na działce kompostownik…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Przypominamy, że działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie Zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki (regulamin § 44) Zarząd ROD

ZOBACZ WIĘCEJ

Konferencja Delegatów w ROD „Przyjaźń” w Szczecinie

19 kwietnia 2023 r w świetlicy Domu Działkowca ROD przy ul. Bogumińskiej delegaci Konferencji  spotkali się aby podsumować miniony rok 2022  i  uchwalić uchwały i program działania na 2023 r. Po dokonaniu wszystkich obowiązujących procedur, porządku obrad i regulaminu  konferencji przystąpiono do podsumowania minionego roku. Delegaci głosowaniem pozytywnie ocenili  działalność…

ZOBACZ WIĘCEJ

KOMUNIKAT

Zarząd ROD  informuje, że w niżej podanych dniach będzie puszczona woda po okresie zimowym: Nad Stawem w dniu 14.04.2023  od godz. 15,00 Grzymińska w dniu 15.04.2023   od godz. 8,00 Kolonia Wendeńska i Bogumińska w dniu 15.04.2023 od godz. 9,00 Wszystkich działkowców prosimy o sprawdzenie czy na działkach zakręcone są ujęcia…

ZOBACZ WIĘCEJ

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyjaźń” informuje, że zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu Nr 28/2023 z dnia 24.01.2023 r. ustalono termin Konferencji Delegatów na dzień 19.04.2023 r o godzinie 17:00. Zarząd ROD Serdecznie zapraszamy delegatów

ZOBACZ WIĘCEJ