Zawiadomienie

Zarząd ROD „ Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 16 października 2021 r. na działkach będą odczytywane stany zużycia wody. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzegania godzin odczytów. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza – odkryć studzienkę z wodomierzem Nie…

ZOBACZ WIĘCEJ

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DNIA 6 LIPCA 2021 R. W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW. Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych…

ZOBACZ WIĘCEJ

Zawiadomienie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyjaźń” informuje, że zgodnie podjętą Uchwałą Zarządu nr 134/2021 z dnia 10.06.2021 ustalono termin Konferencji Delegatów na dzień 29.06.2021 o godz. 17:00. Delegatów prosimy o zabranie ze sobą maseczek ochronnych. Zarząd ROD.

ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat

Zarząd ROD informuje, że w dniu 19.06.2021 od godz. 10,00 do 12,30 na terenie naszego ogrodu kolonia przy ul. Grzymińskiej ( na terenie ogrodu za brama główną) będzie zorganizowany Mobilny Punkt Informacyjny z zakresu Funduszy Europejskich. Podczas spotkań będzie można otrzymać informację min. o: • środki na otwarcie działalności gospodarczej…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Zarząd ROD „Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 26 czerwca 2021 r. na działkach będą odczytywane stany zużycia wody. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzegania godzin odczytów. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza – odkryć studzienkę z wodomierzem Nie przybycie…

ZOBACZ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „ Przyjaźń” informuje, że od dnia 07. 06.2021 r. do dnia 30.06.2021 komisje powołane przez Zarząd przeprowadzą lustrację przeglądu działek. W zakres kontroli będzie wchodzić : 1. Stan ogrodzenia wewnętrznego działki 2. Utrzymanie w czystości działki oraz przyległej alejki ogrodowej 3. Nasadzenia na działce czy są zgodne z…

ZOBACZ WIĘCEJ

40 – Lecie Polskiego Związku Działkowców

Rok 2021 jest rokiem jubileuszowym dla PZD, bowiem 40 lat temu 6 maja 1981 roku ustawą o pracowniczych ogrodach działkowych Sejm powołał do życia Polski Związek Działkowców. Zanotowaliśmy liczne dokonania w rozwoju ogrodów, rozbudowie i modernizacji infrastruktury ogrodowej. Doprowadziliśmy do uchwalenia ustawy z dnia 8 lipca 2005 r o rodzinnych…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Zarząd ROD informuje, że kosze o kolorze niebieskim 5 m3 są to kosze na odpady zielone. Prosimy nie wrzucać do nich innych odpadów takich jak: odpady komunalne, z tworzyw sztucznych, papieru, szkła. Odpady zielone nie wrzucamy w workach, gałęzie z drzew prosimy pociąć na mniejsze kawałki i wrzucić do koszy…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Firma „ELMARK” stare liczniki elektryczne dostarczy do biura Zarządu, działkowiec który będzie chciał odzyskać stary licznik może go odebrać w biurze do dnia 27.05.2021 r. Natomiast stare szafki po licznikach zostaną przez Firmę zdemontowane, będzie można odebrać je w dzień demontażu uzgodnionym z firmą „Elmark” a działkowcem. Kto nie odbierze…

ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat

Zarząd ROD „Przyjaźń informuje, że od dnia 26 kwietnia 2021 rozpoczną się prace modernizacji sieci energetycznej na kol. Wendeńska od działki nr 184 do działki nr 243 oraz od działki nr 282 do działki nr 334 przez Firmę „ELMARK” W trakcie prac zostaną wymienione stare rozdzielnie na nowe wraz z…

ZOBACZ WIĘCEJ