STANOWISKO Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyjaźń” w Szczecinie z dnia 18.10.2023r. w sprawie: zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 2023 r.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyjaźń” w Szczecinie zapoznał się z zapisami projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt zmian nie uwzględnia Rodzinnych Ogrodów Działkowych we wszystkich 13 strefach planistycznych . Nie ma więc wątpliwości, że zapisy ujęte w obecnym kształcie projektu rozporządzenia zagrażają istnieniu naszych ogrodów. Można się spodziewać, że w dalszej perspektywie czasowej, brak ujęcia rodzinnych ogrodów działkowych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy będzie stanowić podstawę do ich likwidacji. Ustawa przewidziała funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych tylko w 2 strefach planistycznych : w strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz strefie zieleni i rekreacji.

Dla dobra lokalnej społeczności, środowiska naturalnego i klimatu, każdy teren, na którym znajduje się ogród działkowy powinien być ujawniony w planie ogólnym gminy z jednoznacznym wskazaniem , iż jest to zieleń działkowa.

Zagrożenie wynikające ze zmian ustawowych jest bardzo realne, stąd też jako członkowie Zarządu ROD „Przyjaźń” posiadający mandat zaufania 1000 rodzin użytkujących swoje działki apelujemy o zapisy zabezpieczające prawa działkowców.

Otrzymują:

  1. Minister Rozwoju i Technologii
  2. Minister Klimatu i Środowiska
  3. Parlamentarzyści wszystkich ugrupowań w regionie szczecińskim
  4. JK PZD w Warszawie