Komunikat

Zarząd ROD informuje, że w niżej podanych dniach będzie puszczona woda po okresie zimowym:

1. Kol. Nad Stawem w dniu 13.04.2024 od godz.12:00
2. Kol. Grzymińska w dniu 13.04.2024 od godz. 8:00
3. Kol. Wendeńska i Bogumińska w dniu 13.04.2024 od godz.10:00

Wszystkich działkowców prosimy o sprawdzenie ujęć wodnych (kranów,
zaworów ,… ) na użytkowanej działce.
W przypadku wycieku wody na alejce woda zostanie ponownie zakręcona do czasu usunięcia awarii.

Zarzad ROD