Zawiadomienie

Zarząd ROD „ Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu  23   kwietnia 2016 r. na działkach  będą odczytywane stany wodomierzy.

Godziny odczytów wodomierzy będą podane osobnym komunikatem wywieszonym w gablotach ogrodowych.

Prosimy o zapoznanie  się i przestrzegania godzin odczytów.

Działkowicz zobowiązany jest udostępnić   możliwość   swobodnego   odczytu wodomierza.

Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie  na działkę skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody w danym roku kwotą ryczałtową  w kwocie 150,00 zł.  zgodnie z Uchwałą Konferencji Delegatów Nr 15/2015 r.