ZAPROSZENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przyjaźń w Szczecinie zaprasza na zebranie SPRAWOZDAWCZE  CZŁONKÓW PZD kolonii (sektora)

w dniu:

05.04.2016 kolonia Wendeńska i Grzymińska

06.04.2016 kolonia Bogumińska i Nad Stawem

które odbędzie się w świetlicy  budynku administracyjnego ( budynku Zarządu ROD) przy ul. Bogumińskiej 16 w Szczecinie

Początek obrad w I terminie o godzinie 16:30

W przypadku braku wymaganej ilości członków, zebranie   odbędzie się w  II  terminie o  godzinie 17:00

Zgodnie z § 61 ust. 2 Statutu PZD zebranie sprawozdawcze może odbyć się w drugim terminie bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w terminie od dnia 22 marca 2016 do 31 marca 2016 r. we wtorek od godz. 1400 do 16,30 czwartek od godziny 1400 do 16,30 w biurze Zarządu.

Prawo udziału w zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika.

Każdy członek PZD zaproszony na zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który będzie sprawdzany przy podpisywani listy obecności.