Konferencja Delegatów

W dniu 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 17:00 w świetlicy ROD „Przyjaźń” w Szczecinie odbyła się Konferencja Delegatów.

Zebranie otworzyła prezes ROD „Przyjaźń” Kazimiera Wadowska. Powitała przybyłych działkowiczów i przedstawiciela OZ PZD Pana Tomasza Olkuskiego.

Po przywitaniu zebranych dokonano wyboru przewodniczącego Konferencji, który rozpoczął obrady zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. W Konferencji Delegatów uczestniczyło 57,14 % wybranych delegatów.

W trakcie obrad przedstawiono projekty 11 uchwał przygotowanych przez Zarząd, które w późniejszym terminie poddano pod głosowanie delegatom.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

W trakcie obrad głos zabrał przedstawiciel OZ PZD Pan Tomasz Olkuski, przedstawił min. aktualne problemy w sprawie zamieszkiwania, ponadnormatywnego budownictwa w ROD, wywozu odpadów komunalnych z ROD i wiele, wiele innych spraw dotyczących Stowarzyszenia Ogrodowego.

W dyskusji brali również działkowicze uczestniczący w zebraniu .Dyskusja była prowadzona bardzo spokojnie i merytorycznie na różne tematy.

Podjęte uchwały TUTAJ