Sposób na nie przestrzegających prawa działkowców

Wśród wielu działkowców panuje nieuzasadniona opinia, iż łamanie podstawowych postanowień Statutu Polskiego Związku Działkowców, oraz Regulaminu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w szczególności zamieszkiwanie na działce ogrodowej oraz nie wnoszenie należnych opłat nie powoduje żadnych konsekwencji w stosunku do działkowca. Nic bardziej mylnego. Coraz częściej bowiem Zarządy ROD, w związku z nieprzestrzeganiem zasad przez działkowców, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. wypowiadają takim osobom prawo do działki, a następnie w przypadku odmowy dobrowolnego wydania działki, przy pomocy pracowników działu prawnego Okręgu w Szczecinie kierują sprawę do sądu.

Od czasu wejścia w życie nowej ustawy o ROD zapadło już kilkanaście wyroków nakazujących wydanie działki. Wbrew powszechnemu przekonaniu, iż pomimo prawomocnego wyroku działkowca nie można skutecznie wyeksmitować z działki, Komornicy Sądowi skutecznie dokonują eksmisji z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Tylko w 2015 r. komornik sądowy doprowadził do skutecznej eksmisji min. na terenie ROD Skarbówka w Szczecinie, Skolwinka w Szczecinie, Chrobrego w Szczecinie. Nadmienić tylko należy, iż kosztami postępowania sądowego  oraz kosztami eksmisji, które bardzo często przekraczają kwotę kilku tysięcy złotych obciążony zostaje były użytkownik działki.

Ponadto Zarządy ROD za pośrednictwem i przy pomocy prawników zatrudnionych w Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie na drodze sądowej oraz przez Komornika coraz częściej egzekwują zaległości  działkowców wobec ROD. Brak zapłaty opłat uchwalanych na Walnym Zebraniu powoduje, iż po pierwsze osobie takiej wypowiadane jest prawo do działki, a po drugie należności te dochodzone są na drodze sądowej, a następnie sprawa kierowana jest do egzekucji komorniczej.  W konsekwencji, dłużnik, który dobrowolnie nie płacie uchwalonych opłat zobowiązany jest do zapłaty  dodatkowo wszystkich kosztów postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, co bardzo często przewyższa wartość należności głównej.

W związku z powyższym  Okręg PZD w Szczecinie informuje, iż w stosunku do osób z premedytacją naruszających zasady obowiązujące na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które dotychczas czuły się bezkarne będą wyciągane określone w ustawie o ROD konsekwencje prawne.

Radca Prawny OZ PZD w Szczecinie

Piotr Kapiński