Dożynki 2015

Wpisany przez K. Wadowska

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyjaźń” 19 września 2015 r. obchodzono „Dni Działkowca”. Jest to nasza tradycja od kilkunastu lat.

Prezes Kazimiera Wadowska powitała zaproszonych gości w osobie członka   Okręgowego Zarządu Pana  Zygmunta Górczyńskiego, Prezesa ROD „ Pod Dębem” Stanisława Wójcika, przedstawicieli ROD „Jutrzenka”,  działkowiczów i członków ich rodzin.

Podziękowała za liczne przybycie i życzyła wesołej zabawy. Nadmieniła, że „Dni Działkowca” są okazją do spotkania i podsumowania sezonu. Podkreśliła, że działki to nie tylko wypoczynek lecz także ciężka praca, która zaowocowała plonami i zachwytem sąsiadów. Dzięki ciężkiej pracy możemy w tym roku spotkać się wspólnie, by świętować i cieszyć się z tego co razem udało się osiągnąć. Prezes życzyła działkowcom by mogli spokojnie realizować swoją pasję jaką jest praca na działce i odpoczywać całymi rodzinami. Pan Zygmunt Górczyński w imieniu OZ PZD odczytał list Okręgowego Zarządu, który po odczytaniu wręczył na ręce prezesa.

Następnie w części oficjalnej przedstawiciel OZ PZD odznaczył prezesa ROD „Przyjaźń” Kazimierę Wadowską złotą odznaką „Zasłużonego Działkowca”, wręczono działkowiczom dyplomy i książki za wzorowe utrzymanie działki.

Po oficjalnej części wszyscy uczestnicy oddali się zabawie, na którą składał się poczęstunek w postaci wypieków ciast, kawy, herbaty i gorącego posiłku oraz oprawy muzycznej tworzonej na żywo przez orkiestrę.