Zawiadomienie

Zarząd ROD „Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 17 października 2015 r. na działkach  będą odczytywane stany wodomierzy. Godziny odczytów wodomierzy będą podane osobnym komunikatem wywieszonym w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie  się i przestrzegania godzin odczytów.

Działkowicz zobowiązany jest udostępnić   możliwość   swobodnego   odczytu wodomierza.

Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie  na działkę skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody w danym roku kwotą ryczałtową  w kwocie 150,00 zł  zgodnie z Uchwałą Konferencji Delegatów Nr 15  /2015 r.