ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 08 października 2016 r. na działkach będą odczytywane stany wodomierzy. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzegania godzin odczytów. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza. Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę osobiście lub w zastępstwie skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody w danym roku kwotą ryczałtową w kwocie 150,00 zł. zgodnie z Uchwałą Konferencji Delegatów Nr 15/2015 r.