Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 13.03.2017 roku w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

nformacje medialne, często zmanipulowane i oparte o nieprawdziwe relacje osób skonfliktowanych z prawem obowiązującym, nie mogą być wykorzystywane do formułowania zarzutów pod adresem rodzinnych ogrodów działkowych i funkcjonującego na tej podstawie Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców. Wypowiedzi medialne redaktorów – Anity Gargas, Marcina Wójcika, Andrzeja Tomczaka oraz wtórującej im senator Lidii Staroń, oskarżające PZD o nieprzestrzeganie prawa, patologię i inne zarzuty oraz postulowanie zmiany w ustawie o ROD są niedopuszczalne.

Ustawa wypracowana mozolnie przez Sejm minionej kadencji, oparta na projekcie obywatelskim, nie może być podważana.

Jest to dobre prawo, należy go przestrzegać przez wszystkich i nie wykorzystywać drobnostek do formułowania werdyktu na potrzeby przyjętej wcześniej przez siebie tezy.

Bronić będziemy obowiązującej ustawy o ROD, która jest fundamentem istnienia w przyszłości rodzinnych ogrodów działowych i ich dalszego rozwoju z korzyścią dla społeczeństwa.