Śmieci w ogrodzie – gabaryty

Stanowczo zabrania się pozostawiania przy kontenerach na śmieci wszelkiego rodzaju tapczanów, foteli, lodówek, telewizorów, krzeseł, folii z namiotów, basenów, okien oraz innych przedmiotów  o dużych gabarytach.

Takie przedmioty każdy działkowiec jest zobowiązany we własnym zakresie wywieść  poza teren ogrodu tj. do Eko portu.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 42 Regulaminu ROD każda działka winna być wyposażona w kompostownik.

Wrzucanie do kontenera odpadów organicznych jest stanowczo zabronione. Nie zastosowanie się  do zaleceń zwiększa koszty wywozu śmieci.