OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „Przyjaźń” informuje, że nastąpiła awaria wody tzw. „zimowej” na odcinku około 400 mb od bramy przy ul. Okólnej  do budynku „Dom Działkowca”. Na w/w odcinku będzie wymieniana stara sieć wodociągowa.

W związku z powyższym zostanie wyłączona energia elektryczna w dniach od 08.08.2016 (poniedziałek) do dnia 13.08.2016 (sobota) godziny 8:00 do 18:00 na czas wymiany sieci wodociągowej.

Utrudnieniem w wykonywaniu prac jest położenie starej rury wodnej, która leży blisko (obok siebie) sieci z gazem dochodzącej do budynku „Dom Działkowca” oraz kabli zasilających kolonię Bogumińską i Wendeńską .

Za utrudnienia przepraszamy.