Informacja

Zarząd ROD „ Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 11 czerwca 2022 r. będą odczytywane stany zużycia wody na działkach.


Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych.
Prosimy o zapoznanie się i przestrzegania godzin odczytów.


Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza – odkryć studzienkę z wodomierzem.


Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę osobiście lub w zastępstwie skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody za dany okres kwotą 150,00 zł.


Działkowicz zobowiązany jest wnieść opłaty za zużytą wodę do dnia 30 czerwca 2022 r. za okres od 16.10.2021 do 11.06.2022


Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.


Cena 1m3 wody wynosi 5,07zł brutto

 

Zarząd ROD