Informacja

Zarząd ROD „Przyjaźń” informuje, że w dnia 22 marca i 24 marca 2022 r. odbyły się zebrania działkowców z poszczególnych kolonii /sektorów na których rozpatrywana była sprawa wywozu zielonych odpadów.

Działkowcy nie wyrazili zgody na podstawienie koszy na zielone odpady .

W związku z tym każdy działkowiec, sam na własny koszt wywozi je z terenu ogrodu lub gromadzi w kompostowniku na działce.