Działkowcu czy potrafisz skutecznie zabezpieczyć swoje mienie?

Jak co roku w okresie zimowym odwiecznym problemem jest zabezpieczenie mienia znajdującego się na działce przed złodziejami uaktywniającymi się zwłaszcza w tym okresie. Warto pomyśleć, aby wszystkie sprzęty mechaniczne i elektryczne o znacznej wartości odpowiednio zabezpieczyć, a najlepiej byłoby na okres zimy zabrać je do domu. Ważne jest zabezpieczenie altany…

ZOBACZ WIĘCEJ

Andrzejki 2015

W dniu 28.11.2015 r. odbyła się zabawa „Andrzejkowa” dla działkowców. To nie pierwsza taka zabawa działkowców w ROD „Przyjaźń”. W trakcie zabawy do tańca przygrywała orkiestra. Impreza przebiegała w atmosferze wspaniałej zabawy i wróżb andrzejkowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Sposób na nie przestrzegających prawa działkowców

Wśród wielu działkowców panuje nieuzasadniona opinia, iż łamanie podstawowych postanowień Statutu Polskiego Związku Działkowców, oraz Regulaminu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w szczególności zamieszkiwanie na działce ogrodowej oraz nie wnoszenie należnych opłat nie powoduje żadnych konsekwencji w stosunku do działkowca. Nic bardziej mylnego. Coraz częściej bowiem Zarządy ROD, w związku z nieprzestrzeganiem…

ZOBACZ WIĘCEJ

Dożynki 2015

Wpisany przez K. Wadowska W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyjaźń” 19 września 2015 r. obchodzono „Dni Działkowca”. Jest to nasza tradycja od kilkunastu lat. Prezes Kazimiera Wadowska powitała zaproszonych gości w osobie członka   Okręgowego Zarządu Pana  Zygmunta Górczyńskiego, Prezesa ROD „ Pod Dębem” Stanisława Wójcika, przedstawicieli ROD „Jutrzenka”,  działkowiczów i członków…

ZOBACZ WIĘCEJ

Zawiadomienie

Zarząd ROD „Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 17 października 2015 r. na działkach  będą odczytywane stany wodomierzy. Godziny odczytów wodomierzy będą podane osobnym komunikatem wywieszonym w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie  się i przestrzegania godzin odczytów. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić   możliwość   swobodnego   odczytu wodomierza. Nie przybycie w wyznaczonym dniu…

ZOBACZ WIĘCEJ

ZAWIADOMIENIE

W związku z awarią głównego wodomierza, który nie wskazuje poboru wody na kolonii Wendeńska  zmuszeni jesteśmy dokonać odczytu wodomierzy u działkowców aby uniknąć naliczenia przez ZWiK  opłat  wg średniego zużycia z drugiego półrocza z 2014 r. Odczyt wodomierzy ustalono na dzień 19 lipca 2015 r.   Prosimy o przybycie w dniu odczytu…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Zarząd ROD ” Przyjaźń” informuje, że biuro ogrodu  będzie dodatkowo czynne  w dniach:  11.05.2015, 18.05.2015, 25.05.2015, 01.06.2015, 08.06.2015, 15.06.2015 od godziny 13:00 do 18:00. Pozostałe dni i godziny pracy pozostają bez zmian.

ZOBACZ WIĘCEJ

KOMUNIKAT KR PZD w sprawie sprzątania śmieci na terenach ROD

Krajowa Rada przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późń. zm.) właściciele nieruchomości, jak również jej użytkownicy wieczyści i użytkownicy mają obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie swojej nieruchomości poprzez zbieranie, a następnie pozbywanie się zebranych odpadów…

ZOBACZ WIĘCEJ