Ogłoszenie

Zarząd ROD „ Przyjaźń”  poszukuje osoby chętnej do pracy  na stanowisko konserwator – palacz  w budynku „Dom „Działkowca”. Zakres obowiązków w okresie letnim:  utrzymanie w czystości, koszenie traw na  terenie    placu przy budynku”Dom Działkowca”, parkingu,  podcinanie żywopłotu przy parkingu, konserwacja urządzeń w budynku oraz innych prac  wykonywanych na polecenie prezesa.…

ZOBACZ WIĘCEJ

INFORMACJA

Zarząd  ROD „Przyjaźń”   informuje,  że  biuro   ogrodu   będzie  dodatkowo  czynne w dniach :  16.05.2015,    23.05.2016,    30.05.2016,    06.06.2016,    13.06.2016, 20.06.2016,     od godziny 13:00   do   18:00. Pozostałe dni i godziny  pracy pozostają bez zmian.

ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat KR PZD w sprawie przydziału działek na terenach atrakcyjnych wypoczynkowo dla mieszkańców innych regionów kraju

Kwestia dotycząca przydziału działki uregulowana w art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, zgodnie z którym przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. Idea ruchu ogrodnictwa działkowego zrodziła…

ZOBACZ WIĘCEJ

Konferencja Delegatów

W dniu 21 kwietnia 2016 r. o godzinie 17:00 w świetlicy ROD „Przyjaźń” w Szczecinie odbyła się Konferencja Delegatów. Zebranie otworzyła prezes ROD „Przyjaźń” Kazimiera Wadowska. Powitała przybyłych działkowiczów i przedstawiciela OZ PZD Pana Tomasza Olkuskiego. Po przywitaniu zebranych dokonano wyboru przewodniczącego Konferencji, który rozpoczął obrady zgodnie z przyjętym porządkiem…

ZOBACZ WIĘCEJ

Zawiadomienie

Zarząd ROD „ Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu  23   kwietnia 2016 r. na działkach  będą odczytywane stany wodomierzy. Godziny odczytów wodomierzy będą podane osobnym komunikatem wywieszonym w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie  się i przestrzegania godzin odczytów. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić   możliwość   swobodnego   odczytu wodomierza. Nie przybycie w wyznaczonym…

ZOBACZ WIĘCEJ

ZAPROSZENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przyjaźń w Szczecinie zaprasza na zebranie SPRAWOZDAWCZE  CZŁONKÓW PZD kolonii (sektora) w dniu: 05.04.2016 kolonia Wendeńska i Grzymińska 06.04.2016 kolonia Bogumińska i Nad Stawem które odbędzie się w świetlicy  budynku administracyjnego ( budynku Zarządu ROD) przy ul. Bogumińskiej 16 w Szczecinie Początek obrad w I…

ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie zasad rozliczania wywozu śmieci przez działkowców zamieszkujących na terenie ROD

Zjawisko zamieszkiwania na terenie ROD stanowi problem, z którym od lat zmaga się Polski Związek Działkowców. Mimo, że zakaz zamieszkiwania na terenie ROD jest uregulowany w ustawie o ROD oraz Regulaminie ROD ciągle znajdują się działkowcy, którzy łamiąc przepisy prawa przenoszą się na działkę z rodziną i całym swoim dobytkiem.…

ZOBACZ WIĘCEJ

Uwaga! Płoną altany

Czas, kiedy ustają mrozy, a działkowcy jeszcze nie powrócili do ogrodów, sprytnie wykorzystują nieproszeni goście w ROD. Dotyczy to zarówno osób, które chcą potraktować altany jak noclegownię, ale także tych, którzy upatrują w nich doskonałe miejsce na alkoholowe libacje. Osoby te nie odnoszą się z szacunkiem do przepisów prawa, ani…

ZOBACZ WIĘCEJ

Altany i zamieszkiwanie w ROD według prawa działkowego

Temat budownictwa ponadnormatywnego i zamieszkiwania na działkach  jest ponownie podejmowany przez Krajową Radę  PZD, ponieważ stanowi poważny problem, z którym Związek zmaga się od wielu lat. Nie ulega wątpliwości, że altany o wymiarach przekraczających dopuszczalne normy powstawały w różnych okresach istnienia ogrodów. Mimo że ta kwestia była  szczegółowo regulowana w…

ZOBACZ WIĘCEJ