OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „Przyjaźń”  informuje,  że w niżej podanych dniach zostanie zakręcone ujęcie wodne na działkach na okres zimowy:

  1. Kolonia Wendeńska, Bogumińska i Nad Stawem dnia 17 listopada 2020 ( wtorek)
  2. kolonia Grzymińska w dniu 14 listopada 2020 ( sobota)