Odczyt wodomierzy

Zarząd ROD „Przyjaźń” informuje, że w dniu 15 czerwca 2024 r będą odczytywane stany zużycia wody na działkach. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie godzin odczytów. Działkowiec zobowiązany jest udostępnić swobodny odczyt wodomierza – należy odkryć studzienkę z wodomierzem. Za zużytą wodę…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Informujemy działkowców, że została podjęta przez Zarząd ROD Uchwała nr 94/2024  z dnia 22.05.2024 r    o przeprowadzeniu corocznego przeglądu działek w naszym ogrodzie. Komisje przeprowadzą kontrole nasadzeń i urządzeń na działkach, sprawdzenie czy na każdej działce są kompostowniki. Przeglądy odbędą się w dniach od 07 czerwca 2024 r do 06…

ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat

Zarząd ROD informuje, że w niżej podanych dniach będzie puszczona woda po okresie zimowym: 1. Kol. Nad Stawem w dniu 13.04.2024 od godz.12:00 2. Kol. Grzymińska w dniu 13.04.2024 od godz. 8:00 3. Kol. Wendeńska i Bogumińska w dniu 13.04.2024 od godz.10:00 Wszystkich działkowców prosimy o sprawdzenie ujęć wodnych (kranów,…

ZOBACZ WIĘCEJ

Terminy zebrań sektorowych i Konferencji Delegatów

Uchwała nr 18/2024 ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im. PRZYJAZŃ z dnia 06.02.2024 r W sprawie: Ustalenia terminu zebrań sektorowych i terminu Konferencji Delegatów Zarząd ROD „Przyjaźń” działając na podstawie § 57 pkt.3 Statutu PZD podjął uchwałę Nr 18/2024 z dnia 06.02.2024 w sprawie: ustalenia terminu zebrań poszczególnych sektorów, wybór delegatów…

ZOBACZ WIĘCEJ

Stanowisko komisji Rewizyjnej ROD „Przyjaźń” w Szczecinie

Pan Krzysztof Hetman  Minister Rozwoju i Technologii Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przyjaźń w Szczecinie, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia dotyczącego zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stoi na stanowisku, że każdy teren, na którym znajduje się ogród działkowy powinien być ujawniony w planie ogólnym gminy z…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Informuje , że Zarząd zmuszony był zamknąć wodę  wcześniej tj. 08.11.2023r   na kolonii Wendeńska  ze względu na awarię  ( wyciek  wody ) Działkowcy zgłosili,  że zalewane są działki i alejki, woda płynie strumieniem po alejkach.  Zalanie powstało  przez kradzież zaworów i licznika.

ZOBACZ WIĘCEJ

STANOWISKO Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyjaźń” w Szczecinie z dnia 18.10.2023r. w sprawie: zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 2023 r.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyjaźń” w Szczecinie zapoznał się z zapisami projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt zmian nie uwzględnia Rodzinnych Ogrodów Działkowych we wszystkich 13 strefach planistycznych . Nie ma więc wątpliwości, że zapisy ujęte w obecnym kształcie projektu rozporządzenia zagrażają istnieniu naszych ogrodów. Można…

ZOBACZ WIĘCEJ