Komunikat

Informujemy, że Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców podjęła Uchwałę nr 1/XVI1/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców. Krajowa Rada PZD, działając na podstawie § 37 ust. 2 Statutu PZD, postanawia: Kadencja organów w rodzinnych ogrodach działkowych PZD: Konferencji delegatów, Zarządów, Komisji rewizyjnych,…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Zarząd ROD „Przyjaźń” informuje, że w dniu 15 października 2022 roku będą odczytywane stany zużycia wody na działkach. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie godzin odczytów. Działkowiec zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza – należy odkryć studzienkę z wodomierzem. Nie przybycie…

ZOBACZ WIĘCEJ

DZIEŃ DZIAŁKOWCA W ROD „PRZYJAŹŃ”

W dniu 24 września  2022 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyjaźń” w Szczecinie po  2 letniej przerwie  spowodowanej pandemią Covid 19 odbyły się „Dni Działkowca”   wraz z podsumowaniem konkursowego przeglądu zagospodarowania działek. W uroczystości uczestniczyli działkowcy z rodzinami, zaproszeni goście . Uroczystość  otworzyła prezes Zarządu ROD Kazimiera Wadowska, przywitała działkowców,…

ZOBACZ WIĘCEJ

Przypomnienie

Zarząd ROD „Przyjaźń” przypomina działkowcom, którzy posiadają na swoich działkach zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba),  że  są  zobowiązani  do dostarczenia do biura Zarządu pokwitowań / faktur potwierdzających wywóz z działki  nieczystości przez Firmę do tego uprawnioną. Zarząd

ZOBACZ WIĘCEJ

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Komisje powołane przez Zarząd w dniach od 06.06.2022 do 30.06.2022r. przeprowadzą kontrolę na działkach i terenach ogólnych ogrodu. W zakres kontroli będzie wchodzić : Utrzymanie w czystości działki oraz przyległej alejki ogrodowej Nasadzenia na działce czy są zgodne z Regulaminem ROD min. żywopłoty Czy na działkach jest kompostownik, szambo.…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Zarząd ROD „ Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 11 czerwca 2022 r. będą odczytywane stany zużycia wody na działkach. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzegania godzin odczytów. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza – odkryć studzienkę z wodomierzem. Nie…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Zarząd ROD „Przyjaźń” informuje, że w dnia 22 marca i 24 marca 2022 r. odbyły się zebrania działkowców z poszczególnych kolonii /sektorów na których rozpatrywana była sprawa wywozu zielonych odpadów. Działkowcy nie wyrazili zgody na podstawienie koszy na zielone odpady . W związku z tym każdy działkowiec, sam na własny…

ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat

Zarząd ROD „Przyjaźń” informuje, że w dniu 09 kwietnia 2022 r. zostanie puszczona woda po okresie zimowym od godz. 9:00. Wszystkich działkowców prosimy o sprawdzenie czy na działce zakręcone są ujęcia wodne (krany, zawory itp.) Sprawdzenie ujęć wodnych na działkach uchroni przed niepotrzebnymi wyciekami wody a tym samym spowoduje obniżenie…

ZOBACZ WIĘCEJ