KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Przyjaźń” prosi działkowców, którzy mają zamiar przenieść swoje prawa do działki na nowego nabywcę o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie tego faktu do biura celem przygotowania dokumentów do załatwienia przeniesienia.

Po wystawieniu dokumentów, zbywca zostanie powiadomiony o terminie odbioru.

Nr telefonu do zgłoszenia 516 941 214

Zarząd ROD