PODZIĘKOWANIE

 Pan

Piotr Krzystek

Prezydent Miasta Szczecina

P O D Z I Ę K O W A N I E

Zarząd  Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przyjaźń w Szczecinie pragnie złożyć Panu serdeczne podziękowanie za pomoc  w utwardzeniu nawierzchni przy wjeździe na teren ogrodu.

Dzięki Pana wsparciu i życzliwości działkowcy mogą swobodniej wjeżdżać na teren działek.

Z poważaniem

Prezes Zarządu ROD „Przyjaźń”

Kazimiera Wadowska

Skarbnik Zarządu  ROD „Przyjaźń”

Krystyna Kucharczyk