Konferencja Delegatów w ROD „Przyjaźń” w Szczecinie

19 kwietnia 2023 r w świetlicy Domu Działkowca ROD przy ul. Bogumińskiej delegaci Konferencji  spotkali się aby podsumować miniony rok 2022  i  uchwalić uchwały i program działania na 2023 r. Po dokonaniu wszystkich obowiązujących procedur, porządku obrad i regulaminu  konferencji przystąpiono do podsumowania minionego roku. Delegaci głosowaniem pozytywnie ocenili  działalność…

ZOBACZ WIĘCEJ

KOMUNIKAT

Zarząd ROD  informuje, że w niżej podanych dniach będzie puszczona woda po okresie zimowym: Nad Stawem w dniu 14.04.2023  od godz. 15,00 Grzymińska w dniu 15.04.2023   od godz. 8,00 Kolonia Wendeńska i Bogumińska w dniu 15.04.2023 od godz. 9,00 Wszystkich działkowców prosimy o sprawdzenie czy na działkach zakręcone są ujęcia…

ZOBACZ WIĘCEJ

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyjaźń” informuje, że zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu Nr 28/2023 z dnia 24.01.2023 r. ustalono termin Konferencji Delegatów na dzień 19.04.2023 r o godzinie 17:00. Zarząd ROD Serdecznie zapraszamy delegatów

ZOBACZ WIĘCEJ

Surowo Zabronione spalanie w ROD

Zgodnie z § 68 pkt 5 Regulaminu ROD na terenie działek w ROD obowiązuje bezwzględny zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Stanowi o tym także art. 30 ust. l ustawy o odpadach. Łamanie przepisów w kwestii spalania na działkach prowadzi do poważnych konsekwencji. Zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń…

ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat

Informujemy, że Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców podjęła Uchwałę nr 1/XVI1/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców. Krajowa Rada PZD, działając na podstawie § 37 ust. 2 Statutu PZD, postanawia: Kadencja organów w rodzinnych ogrodach działkowych PZD: Konferencji delegatów, Zarządów, Komisji rewizyjnych,…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Zarząd ROD „Przyjaźń” informuje, że w dniu 15 października 2022 roku będą odczytywane stany zużycia wody na działkach. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie godzin odczytów. Działkowiec zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza – należy odkryć studzienkę z wodomierzem. Nie przybycie…

ZOBACZ WIĘCEJ