Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyjaźń” w Szczecinie z dnia 19.10.2023 r. do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dot. przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego w gminach.

Szanowny Panie Ministrze

My, działkowcy z ROD „Przyjaźń” w Szczecinie jesteśmy bardzo zaniepokojeni projektem zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Umieszczenie terenów ogrodów działkowych tylko w 2 (dwóch) z 13 (trzynastu) stref planistycznych może być poważnym zagrożeniem dalszego istnienia ogrodów działkowych. Znaczenie ogrodów działkowych, zawarte jest w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r, zajmują one znaczne obszary w miastach i miasteczkach. Ogrody są potrzebne do wypoczynku, rekreacji i upraw warzyw i owoców w znacznej części społeczności naszego miasta dla rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych.

Zwracamy się o uwzględnienie postulatów zabezpieczających prawa działkowców korzystających z działek w rodzinnych ogrodach działkowych.

W naszej ocenie, każdy teren na którym znajduje się rodzinny ogród działkowy powinien zostać uwzględniony w planie ogólnym z zapisem zieleń działkowa.

Mamy nadzieję, że możemy liczyć na uwzględnienie naszego stanowiska w przygotowywanym rozporządzeniu.

Działkowcy z ROD „Przyjaźń”

(32 podpisy)