ZAWIADOMIENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyjaźń” informuje, że zgodnie z podjętą Uchwałą Zarządu Nr 28/2023 z dnia 24.01.2023 r. ustalono termin Konferencji Delegatów na dzień 19.04.2023 r o godzinie 17:00. Zarząd ROD Serdecznie zapraszamy delegatów

ZOBACZ WIĘCEJ

Surowo Zabronione spalanie w ROD

Zgodnie z § 68 pkt 5 Regulaminu ROD na terenie działek w ROD obowiązuje bezwzględny zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Stanowi o tym także art. 30 ust. l ustawy o odpadach. Łamanie przepisów w kwestii spalania na działkach prowadzi do poważnych konsekwencji. Zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń…

ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat

Informujemy, że Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców podjęła Uchwałę nr 1/XVI1/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców. Krajowa Rada PZD, działając na podstawie § 37 ust. 2 Statutu PZD, postanawia: Kadencja organów w rodzinnych ogrodach działkowych PZD: Konferencji delegatów, Zarządów, Komisji rewizyjnych,…

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja

Zarząd ROD „Przyjaźń” informuje, że w dniu 15 października 2022 roku będą odczytywane stany zużycia wody na działkach. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie godzin odczytów. Działkowiec zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza – należy odkryć studzienkę z wodomierzem. Nie przybycie…

ZOBACZ WIĘCEJ

DZIEŃ DZIAŁKOWCA W ROD „PRZYJAŹŃ”

W dniu 24 września  2022 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyjaźń” w Szczecinie po  2 letniej przerwie  spowodowanej pandemią Covid 19 odbyły się „Dni Działkowca”   wraz z podsumowaniem konkursowego przeglądu zagospodarowania działek. W uroczystości uczestniczyli działkowcy z rodzinami, zaproszeni goście . Uroczystość  otworzyła prezes Zarządu ROD Kazimiera Wadowska, przywitała działkowców,…

ZOBACZ WIĘCEJ

Przypomnienie

Zarząd ROD „Przyjaźń” przypomina działkowcom, którzy posiadają na swoich działkach zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba),  że  są  zobowiązani  do dostarczenia do biura Zarządu pokwitowań / faktur potwierdzających wywóz z działki  nieczystości przez Firmę do tego uprawnioną. Zarząd

ZOBACZ WIĘCEJ

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Komisje powołane przez Zarząd w dniach od 06.06.2022 do 30.06.2022r. przeprowadzą kontrolę na działkach i terenach ogólnych ogrodu. W zakres kontroli będzie wchodzić : Utrzymanie w czystości działki oraz przyległej alejki ogrodowej Nasadzenia na działce czy są zgodne z Regulaminem ROD min. żywopłoty Czy na działkach jest kompostownik, szambo.…

ZOBACZ WIĘCEJ