Śmieci w ogrodzie – gabaryty

Stanowczo zabrania się pozostawiania przy kontenerach na śmieci wszelkiego rodzaju tapczanów, foteli, lodówek, telewizorów, krzeseł, folii z namiotów, basenów, okien oraz innych przedmiotów  o dużych gabarytach. Takie przedmioty każdy działkowiec jest zobowiązany we własnym zakresie wywieść  poza teren ogrodu tj. do Eko portu. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 42…

ZOBACZ WIĘCEJ

Walne Zebranie 2017

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przyjaźń uprzejmie informuje, że zgodnie z podjętą przez Zarząd Uchwała Nr 02/2017 z dnia 17.01.2017 r. ustalono terminy zebrań sprawozdawczych członków PZD, poszczególnych kolonii / sektorów oraz termin Konferencji Delegatów. A/ Terminy Zebrań kolonii: 1. kolonia Wendeńska i Nad Stawem – 15 marca 2017 r.…

ZOBACZ WIĘCEJ

Czytajmy Apel ze zrozumieniem!

Żyjemy we wspólnocie, której jesteśmy elementem składowym, ale takim, który w sposób istotny oddziaływuje na całość życia w ogrodzie. Dobre relacje typu sąsiad-sąsiad, działkowiec-zarząd, to podstawa dobrej egzystencji w ogrodzie. Nie ma nic gorszego, jak wewnętrzne utarczki, wojenki i wzajemne udowadnianie swoich racji. Musimy codziennie pamiętać, że mamy regulamin, statut…

ZOBACZ WIĘCEJ

Stanowisko Prezydium KR PZD ws. przekłamań i oszczerstw nt. PZD w programie „Magazyn Śledczy Anity Gargas”

Fakt publicznego wysunięcia wobec PZD szeregu nieprawdziwych zarzutów, jak również fałszywe przedstawienie warunków prawnych regulujących funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce, uzasadnia stwierdzenie, iż działania firmowane przez p. A. Gargas należy uznać za przykład sprzeniewierzenia się misji dziennikarza, jaką jest rzetelne informowanie społeczeństwa o faktach” -czytamy w stanowisku Prezydium KR PZD.…

ZOBACZ WIĘCEJ

APEL Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 8.12.2016 r.

Dzisiaj jest tak samo i to jest najcenniejsze. Tak jak wszędzie, mogą znaleźć się w codziennym życiu jakieś nieprawidłowości i błędy. Tym bardziej, że w naszej organizacji pracuje społecznie tysiące wolontariuszy. Dla sprawnego funkcjonowania organizacji potrzeba jest jednak zatrudniania specjalistów o określonej profesji. Polski Związek Działkowców, jest dobrze postrzegany w…

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie z najstarszymi działkowcami naszego ogrodu

W deszczowy jesienny dzień 22 października 2016 r. o godzinie 12:00 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyjaźń” w Szczecinie  po raz pierwszy zorganizowano spotkanie działkowiczów, którzy najdłużej użytkują działki. Prezes Kazimiera Wadowska przywitała działkowiczów oraz zaproszonych gości. Podziękowała za przybycie, wspomniała, że w ogrodzie pozostało tylko 46 działkowiczów najdłużej użytkujących działki.…

ZOBACZ WIĘCEJ

„Dni Działkowca” 2016 w ROD im. Przyjaźń w Szczecinie

W dniu 17 września 2016 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyjaźń” odbyły się „Dni Działkowca”. Uroczystość rozpoczęła prezes Kazimiera Wadowska , przywitała przybyłych działkowiczów wraz z rodzinami oraz zaproszonych gości. Okręgowy Zarząd PZD reprezentował Zygmunt Górczyński – członek Zarządu. W imieniu OZ PZD odczytał list skierowany do wszystkich działkowców, który…

ZOBACZ WIĘCEJ

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 08 października 2016 r. na działkach będą odczytywane stany wodomierzy. Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych. Prosimy o zapoznanie się i przestrzegania godzin odczytów. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza. Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na…

ZOBACZ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE

Szczecin, 10.08.2016 Rodzinny Ogród Działkowy „ Przyjaźń” w Szczecinie ul. Bogumińska 16 ogłasza konkurs ofert na wykonanie nowego przyłącza energii elektrycznej w ROD „Przyjaźń” przy ul. Wendeńska Zakres prac – rozdzielenie zasilania w energię dostarczaną z kol. Bogumińska I część 1. wykonanie ręczne wykopu na teren alejki ogrodowej od rozdzielni…

ZOBACZ WIĘCEJ

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD „Przyjaźń” informuje, że nastąpiła awaria wody tzw. „zimowej” na odcinku około 400 mb od bramy przy ul. Okólnej  do budynku „Dom Działkowca”. Na w/w odcinku będzie wymieniana stara sieć wodociągowa. W związku z powyższym zostanie wyłączona energia elektryczna w dniach od 08.08.2016 (poniedziałek) do dnia 13.08.2016 (sobota) godziny…

ZOBACZ WIĘCEJ