Zawiadomienie

Zarząd ROD „Przyjaźń”  uprzejmie informuje, że    w dniu  08  kwietnia  2017 r.   zostanie  próbnie puszczona  woda po okresie zimowym od godz. 10:00 Wszystkich działkowiczów prosimy o sprawdzenie czy na działce są zakręcone ujęcia wodne (krany, zawory itp.). Sprawdzenie instalacji wodnej na działce przez działkowicza uchroni przed  niepotrzebnymi wyciekami wody  a…

ZOBACZ WIĘCEJ

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 13.03.2017 roku w sprawie dezaprobaty medialnych działań przeciwko Polskiemu Związkowi Działkowców

Polski Związek Działkowców, jako ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe, skupiające rodzinne ogrody działkowe jest organizacją respektującą prawo zapisane w ustawach, w statucie organizacyjnym i regulaminie ROD. Dokumenty prawne wyznaczają dziedzinę działania organizacji. Prawo jest dobre i jest ono przestrzegane, na co dzień. W tak dużej organizacji, funkcjonującej w oparciu o pracę tysięcy…

ZOBACZ WIĘCEJ

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 13.03.2017 roku w sprawie obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

nformacje medialne, często zmanipulowane i oparte o nieprawdziwe relacje osób skonfliktowanych z prawem obowiązującym, nie mogą być wykorzystywane do formułowania zarzutów pod adresem rodzinnych ogrodów działkowych i funkcjonującego na tej podstawie Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców. Wypowiedzi medialne redaktorów – Anity Gargas, Marcina Wójcika, Andrzeja Tomczaka oraz wtórującej im senator…

ZOBACZ WIĘCEJ

Śmieci w ogrodzie – gabaryty

Stanowczo zabrania się pozostawiania przy kontenerach na śmieci wszelkiego rodzaju tapczanów, foteli, lodówek, telewizorów, krzeseł, folii z namiotów, basenów, okien oraz innych przedmiotów  o dużych gabarytach. Takie przedmioty każdy działkowiec jest zobowiązany we własnym zakresie wywieść  poza teren ogrodu tj. do Eko portu. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 42…

ZOBACZ WIĘCEJ

Walne Zebranie 2017

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przyjaźń uprzejmie informuje, że zgodnie z podjętą przez Zarząd Uchwała Nr 02/2017 z dnia 17.01.2017 r. ustalono terminy zebrań sprawozdawczych członków PZD, poszczególnych kolonii / sektorów oraz termin Konferencji Delegatów. A/ Terminy Zebrań kolonii: 1. kolonia Wendeńska i Nad Stawem – 15 marca 2017 r.…

ZOBACZ WIĘCEJ

Czytajmy Apel ze zrozumieniem!

Żyjemy we wspólnocie, której jesteśmy elementem składowym, ale takim, który w sposób istotny oddziaływuje na całość życia w ogrodzie. Dobre relacje typu sąsiad-sąsiad, działkowiec-zarząd, to podstawa dobrej egzystencji w ogrodzie. Nie ma nic gorszego, jak wewnętrzne utarczki, wojenki i wzajemne udowadnianie swoich racji. Musimy codziennie pamiętać, że mamy regulamin, statut…

ZOBACZ WIĘCEJ

Stanowisko Prezydium KR PZD ws. przekłamań i oszczerstw nt. PZD w programie „Magazyn Śledczy Anity Gargas”

Fakt publicznego wysunięcia wobec PZD szeregu nieprawdziwych zarzutów, jak również fałszywe przedstawienie warunków prawnych regulujących funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce, uzasadnia stwierdzenie, iż działania firmowane przez p. A. Gargas należy uznać za przykład sprzeniewierzenia się misji dziennikarza, jaką jest rzetelne informowanie społeczeństwa o faktach” -czytamy w stanowisku Prezydium KR PZD.…

ZOBACZ WIĘCEJ

APEL Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie z dnia 8.12.2016 r.

Dzisiaj jest tak samo i to jest najcenniejsze. Tak jak wszędzie, mogą znaleźć się w codziennym życiu jakieś nieprawidłowości i błędy. Tym bardziej, że w naszej organizacji pracuje społecznie tysiące wolontariuszy. Dla sprawnego funkcjonowania organizacji potrzeba jest jednak zatrudniania specjalistów o określonej profesji. Polski Związek Działkowców, jest dobrze postrzegany w…

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie z najstarszymi działkowcami naszego ogrodu

W deszczowy jesienny dzień 22 października 2016 r. o godzinie 12:00 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Przyjaźń” w Szczecinie  po raz pierwszy zorganizowano spotkanie działkowiczów, którzy najdłużej użytkują działki. Prezes Kazimiera Wadowska przywitała działkowiczów oraz zaproszonych gości. Podziękowała za przybycie, wspomniała, że w ogrodzie pozostało tylko 46 działkowiczów najdłużej użytkujących działki.…

ZOBACZ WIĘCEJ