Stanowisko komisji Rewizyjnej ROD „Przyjaźń” w Szczecinie

Pan Krzysztof Hetman 

Minister Rozwoju i Technologii

Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przyjaźń w Szczecinie, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia dotyczącego zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stoi na stanowisku, że każdy teren, na którym znajduje się ogród działkowy powinien być ujawniony w planie ogólnym gminy z jednoznacznym wskazaniem w 13 strefach planistycznych.

Ogrody zostały uwzględnione zaledwie w 3 strefach.

Przepisy te stwarzają zagrożenie dla istnienia naszych Ogrodów.

W rozporządzeniu podział stref planistycznych i sposobu przygotowania projektu w naszej ocenie będzie miało fundamentalne znaczenie dla przyszłości, bezpieczeństwa prawnego ogrodów jak i działkowców, ponieważ proponowane przepisy stwarzają warunki do likwidacji ogrodów.

Brak ujęcia ogrodów w miejscowym planie zagospodarowania stwarza ryzyko, że ustawa przyczyni się do likwidacji części istniejących ogrodów.

Apelujemy o zapisy zabezpieczające prawa Rodzinnych Ogrodów Działkowych we wszystkich 13 strefach planistycznych

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Sekretarz Komisji Rewizyjnej