Terminy zebrań sektorowych i Konferencji Delegatów

Uchwała nr 18/2024

ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO im. PRZYJAZŃ

z dnia 06.02.2024 r

W sprawie: Ustalenia terminu zebrań sektorowych i terminu Konferencji Delegatów

Zarząd ROD „Przyjaźń” działając na podstawie § 57 pkt.3 Statutu PZD podjął uchwałę Nr 18/2024 z dnia 06.02.2024 w sprawie: ustalenia terminu zebrań poszczególnych sektorów, wybór delegatów na konferencję, terminu Konferencji Delegatów w ROD „Przyjaźń”

§ 1

A/ Zarząd ustala terminy zebrań:

1. Sektory (kolonie) Wendeńska i Nad Stawem – 10.04.2024 na godz. 17:00 a w przypadku braku frekwencji w drugim terminie o godzinie 17:30

2. Sektory (kolonie) Bogumińska i Grzymińska – 11.04.2024 na godz. 17:00 a przypadku braku frekwencji w drugim terminie o godzinie 17:30

§ 2

B/ Termin Konferencji Delegatów ustala się na dzień 25.04.2024 r. na godz. 17:00