Zawiadomienie

Zarząd ROD „ Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 10 czerwca 2017 r. na działkach będą odczytywane stany zużycia wody.

Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych.

Prosimy o zapoznanie  się  i   przestrzegania godzin odczytów.

Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza.

Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę osobiście lub w zastępstwie skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody w danym roku kwotą ryczałtową.