Skład nowo wybranego Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2019 r. na  Konferencji Delegatów Sprawozdawczo -Wyborczej wybrano Zarząd  ROD,  Komisję Rewizyjną ROD n/w składzie:

Zarząd ROD „Przyjaźń”

  1. Wadowska Kazimiera prezes Zarządu
  2. Szargut Gertruda wiceprezes Zarządu
  3. Kucharczyk Krystyna skarbnik Zarządu
  4. Czerwińska Krystyna sekretarz Zarządu
  5. Bandrowski Andrzej członek Zarządu

 Komisja Rewizyjna

  1. Stańczyk Irena przewodnicząca
  2. Rajmundowska Jadwiga wiceprzewodniczaca
  3. Bień Teresa sekretarz