KOMUNIKAT

Zarząd ROD „Przyjaźń” zwraca się z prośbą do działkowców o wpłacanie zaliczek   z tytułu opłat ogrodowych na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu w 2020 roku  w wysokości  odpowiadającej opłatom wynikających z uchwał Konferencji Delegatów podjętych w 2019 r.

Nr konta bankowego  96 1050 1559 1000 0090 7810 6789

Uzasadnienie;

Uchwała nr 44/2020 Krajowej Rady PZD