Komunikat

Informujemy, że Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców podjęła Uchwałę nr 1/XVI1/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców. Krajowa Rada PZD, działając na podstawie § 37 ust. 2 Statutu PZD, postanawia:

Kadencja organów w rodzinnych ogrodach działkowych PZD:

  1. Konferencji delegatów,
  2. Zarządów,
  3. Komisji rewizyjnych, która upływa w 2023 roku, ulega przedłużeniu o rok do dnia odbycia w rodzinnym ogrodzie działkowym walnego zebrania ( konferencji delegatów) sprawozdawczo -wyborczego w 2024 roku, nie później jednak niż do 15 maja 2024 roku.

Zarząd ROD