Informacja

Firma „ELMARK” stare liczniki elektryczne dostarczy do biura Zarządu, działkowiec który będzie chciał odzyskać stary licznik może go odebrać w biurze do dnia 27.05.2021 r. Natomiast stare szafki po licznikach zostaną przez Firmę zdemontowane, będzie można odebrać je w dzień demontażu uzgodnionym z firmą „Elmark” a działkowcem.

Kto nie odbierze szafki w dniu demontażu , zostanie ona wrzucona na teren działki.

Prosimy o zaznaczenie na siatce miejsc gdzie wchodzi rura wodna do wodomierza aby koparka nie przerwała rury.

Zarząd ROD