INFORMACJA

Informujemy, że Biuro Zarządu będzie nieczynne dla interesantów od   23.12.2019 do 08.01.2020 r.

Wpłat można dokonać na rachunek bankowy ogrodu.