Informacja

Zarząd ROD „ Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 12 października 2019 r. na działkach  będą odczytywane  stany  zużycia  wody. Godziny odczytów wodomierzy  wywieszone  są  w gablotach ogrodowych.

Prosimy o zapoznanie  się  i   przestrzegania godzin odczytów. Działkowicz zobowiązany jest udostępnić   możliwość   swobodnego   odczytu wodomierza. Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę  osobiście lub  w zastępstwie skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody w danym roku kwotą ryczałtową. Działkowicz zobowiązany jest wnieść opłaty za zużytą wodę  do dnia 31 października br. za okres od 15.06.2019 do 12.10.2019.

Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe. Od 02.07.2019 wzrosła cena 1m3  wody  i  wynosi  brutto 4,69 zł