Informacja

Zarząd ROD „Przyjaźń” informuje, że w dniu 15 października 2022 roku będą odczytywane stany zużycia wody na działkach.

Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie godzin odczytów.

Działkowiec zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza – należy odkryć studzienkę z wodomierzem.

Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę osobiście lub w zastępstwie – inna osoba skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody za dany okres kwotą 150,00 zł.

Za zużytą wodę należy wnieść opłaty do 31 października 2022 roku Cena 1 m3 wody wynosi 5,07 zł.

Zarząd ROD