Informacja

Zarząd ROD „Przyjaźń” uprzejmie informuje, że w dniu 26 czerwca 2021 r. na działkach będą odczytywane stany zużycia wody.

Godziny odczytów wodomierzy wywieszone są w gablotach ogrodowych.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzegania godzin odczytów.

Działkowicz zobowiązany jest udostępnić możliwość swobodnego odczytu wodomierza – odkryć studzienkę z wodomierzem

Nie przybycie w wyznaczonym dniu i godzinie na działkę osobiście lub w zastępstwie skutkować będzie obciążeniem działkowicza za zużycie wody za dany okres kwotą 150,00 zł. 

Działkowicz zobowiązany jest wnieść opłaty za zużytą wodę do dnia 15 lipca 2021r. za okres od 17.10.2020 do 26.06.2021

Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

Cena 1m3 wody wynosi 4,95 zł brutto

 

Zarząd ROD