Drugie czytanie obywatelskiego projektu „Stop Rozbiórkom Altan”

4 lutego 2015 roku (środa) odbędzie się drugie czytanie obywatelskiego projektu ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. O 14:15 sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury nad projektem wygłosi posłanka Aldona Młyńczak z Platformy Obywatelskiej. Później nastąpi dyskusja nad projektem.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw został zainicjowany przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. Projekt opracował i zgłosił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ‘Stop Rozbiórkom Altan’, którego pełnomocnikiem jest mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki.

Jak bardzo jest to potrzebny projekt ustawy dla środowiska działkowego pokazało złożonych pod nim ponad 700 tysięcy podpisów poparcia. Przez ostanie miesiące działkowcy nie ustawali jednak w walce o zachowanie swoich altan śląc setki listów w tej sprawie do posłów, Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu.

Prace sejmowe nad projektem poprzedziło (24 listopada 2014 roku) spotkanie Premier Ewy Kopacz z Prezesem Polskiego Związku Działkowców Eugeniuszem Kondrackim i z pełnomocnikami Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”. Strona rządowa zaproponowała poprawki do projektu, które zostały zaakceptowane przez Związek.

Pierwsze czytanie projektu ‘Stop Rozbiórkom Altan’ odbyło się 18 grudnia 2014 roku. Sejm na wniosek Marszałka Sejmu skierował projekt obywatelski do prac w Komisji Infrastruktury. Jej posiedzenie miało miejsce 15 stycznia 2015 roku. Członkowie Komisji Sejmowej przedyskutowali i przyjęli wszystkie poprawki zgłaszane przez stronę rządową. Projekt został zaaprobowany przez Komisję i skierowany do drugiego czytania w Sejmie.

Jeżeli projekt ustawy zostanie zaakceptowany przez posłów i nie zostaną zgłoszone żadne dodatkowe poprawki, na trzecim czytaniu odbędzie się głosowanie nad projektem. Później projekt trafi do Senatu, a następnie zostanie przedstawiony Prezydentowi do podpisu.

Zachęcamy do śledzenia obrad Sejmu w:

tvpparlament.pl

Radio Parlament

(AD)