40 – Lecie Polskiego Związku Działkowców

Rok 2021 jest rokiem jubileuszowym dla PZD, bowiem 40 lat temu 6 maja 1981 roku ustawą o pracowniczych ogrodach działkowych Sejm powołał do życia Polski Związek Działkowców.

Zanotowaliśmy liczne dokonania w rozwoju ogrodów, rozbudowie i modernizacji infrastruktury ogrodowej. Doprowadziliśmy do uchwalenia ustawy z dnia 8 lipca 2005 r o rodzinnych ogrodach działkowych a następnie do uchwalenia ustawy z dnia 13 grudnia 2013r, która obowiązuje do dnia dzisiejszego.

To doniosła rocznica naszego Związku skłania do refleksji nad minionymi latami.

40 lat pracy, walki, radości, 40 lat istnienia ludzi bez których Związek by  nie powstał, nie rozwinął się.  W minionym 40- leciu zmienił się również nasz Związek, na szczeblu podstawowym , okręgowym   i krajowym  jednak najwięcej zmian jest w ramach zarządów rodzinnych ogrodów działkowych.

Z okazji 40 -lecia istnienia aktywnym działaczom Związku oraz wszystkim działkowcom życzę dobrego zdrowia i dalszego powodzenia.