Przypomnienie

Zarząd ROD „Przyjaźń” przypomina działkowcom, którzy posiadają na swoich działkach zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba),  że  są  zobowiązani  do dostarczenia do biura Zarządu pokwitowań / faktur potwierdzających wywóz z działki  nieczystości przez Firmę do tego uprawnioną.

Zarząd