Surowo Zabronione spalanie w ROD

Zgodnie z § 68 pkt 5 Regulaminu ROD na terenie działek w ROD obowiązuje bezwzględny zakaz spalania wszelkich odpadów i resztek roślinnych.

Stanowi o tym także art. 30 ust. l ustawy o odpadach. Łamanie przepisów w kwestii spalania na działkach prowadzi do poważnych konsekwencji.

Zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń naruszenie zakazu spalania jest wykroczeniem zagrożonym mandatem do 500 zł. a także karą grzywny lub aresztu ( art. 191 ustawy o odpadach).

Zakaz spalania służy zachowaniu w Rodzinnych Ogrodach Działkowych warunków korzystnych dla zdrowia i wypoczynku, oraz pozwala w lokalnej skali dbać o zasady naturalne i niwelować skutki zmian klimatu.